Verksted 2014

  • Rediger

FORSLAG TIL VERKSTEDSLISTE M/S RALLAREN MAI - 2014.

 

 Leveranse av strøm, ferskvann. Tømming av søppel etter behov. Materialrekvisisjon ifm. assistanse fra verksted.

 

Utskifting av Smøreoljeseparator med heater. Defekte rør/klammer skiftes ut. Bestilt til verksted 2013..

Utskifting av Dieselseparator. Defekte rør/klammer skiftes ut. Bestilt til verksted 2013.

Rengjøring av Ferskvannskjøler, SB og BB Hovedmotor.

Rengjøring av Smøreoljekjøler, SB og BB Hovedmotor.

Montering av sinkplugger og sink på rør til ferskvanns- og sjøvannskjølere, SB og BB Hovedmotor. Deler anskaffes av verksted.

Utskifting av defekte termometer på kjølere og hovedmotorer. Deler anskaffes av verksted.

Service på BB Hjelpemotor. Regulator BB motor, «jager» ved oppstart. Kontroll av overvåknings-og alarmpanel. Det må i tillegg anskaffes en manual til instrumentpanel for SB Hjelpemotor.

Overhaling av trykklager/bærelager i akterkant av SB og BB Hovedmotor.

Sjøvannspumper og Ferskvannspumper påhengt SB og BB Hovedmotorer demonteres og kontrolleres for slitasjer. Slitte deler utskiftes. Lager og pakkbokser skiftes. Monteres. Pakninger, lager og pakkbokser anskaffes av verksted. 4 stk. pumper til sammen. Motor nr. 7214 og 7215, type KVM12.

Overhaling av Smøreolje-trykkpumpe, SB og BB Hovedmotor. Deler anskaffes av verksted.

Overhaling av Smøreolje-evakueringspumpe, SB og BB Hovedmotor. Deler anskaffes av verksted.

Rengjøring av SB og BB Dagtank.

Stengeventiler fra diesel-separator til dagtanker skiftes ut.

Isolasjon rundt eksosrør fra syl.topper til turboer skiftes, SB og BB Hovedmotor. Ekspansjonsbelger (Finnes på lager om bord), kontrolleres og defekte belger skiftes.

Dreneringsbolt til turbolader skiftes, SB Hovedmotor.

Stempel og foring trekkes for kontroll på syl. A2, SB Hovedmotor og syl.?, BB Hovedmotor. Deler anskaffes av verksted.

Ladeluftkjølere SB og BB Hovedmotor, demonteres og kontrolleres for tæringer. Pakninger skiftes, sink skiftes etter behov. Lufteventiler kontrolleres/skiftes. Deler anskaffes av verksted.

Kontroll av festemuttere på sylindertopper, SB og BB Hovedmotor. 24 topper til sammen. (480 bar, event. i samråd med Rolls Royce).

Stikk-kontroll av veivakselbolter, SB og BB Hovedmotor.

Overhaling av 2 stk. syl.-foringer for Hovedmotorer.

Rengjøring av Sjøvannskjølere til Framo-gear, SB og BB side. Rør kontrolleres/skiftes.

Resterende bunn- overbordventiler som ikke ble skiftet sist verkstedsopphold, skiftes. Etter anvisning av maskinsjef.

Bunn- og overbordventiler, etter tidligere sjøvannskjølte starteluftkompressorer, fjernes og hull sveises igjen.

Klokking av veivakslinger på SB og BB Hovedmotorer, før og etter dokking. Rapport leveres skipet.

Defekt rør fra kjelen til trykktank skiftes ut. Etter anvisning.

Brennoljerør for bunkring på akterdekk, fra SB side over til BB side, utbedres eller fjernes. Tilhørende stengeventil skiftes/demonteres og rør blindes. Etter anvisning.

Megging av el.-anlegg. Feil utbedres. Rapport leveres skipet.

Test av alarm-anlegg, Maskinalarm. Feil utbedres . Rapport leveres skipet.

Sikring til lanternepanel i maskinrom slår ut. Kontrolleres/Utbedres.

Indikatorlys for inn/utkobling av Hovedmotorer, samt indikatorlys for manøverkontroller skiftes i kontrollpult i maskinrom og på broen. Etter anvisning.

Brennstoff-stokk, SB side under st.luft-kompressorer, overhales. 10 ventiler.

Bunnventiler for brannkanon, avluftningsventiler 2 stk. fra lavsuksjon, SB Hvm, BB Hvm, SB hjm, BB hjm og brannpumpe, kontrolleres for sprekker/tæringer. Tilhørende ventilhus, mudbokser og spindler kontrolleres samtidig. Pakninger skiftes.

Overbordventiler for SB Hvm, BB Hvm, SB hjm, BB hjm, Brannpumpe, Iron lensepumpe, Lenseseparator, Toalettsystem SB og BB side, Lensepumpe, kontrolleres for sprekker/tæringer. Pakninger skiftes.

Starteskap for brannpumpe kontrolleres.

Starteskap for Iron lensepumpe og lille lensepumpe kontrolleres. Disse er av eldre årgang og må sannsynligvis skiftes ut.

Event. skiftes komponent RC 40 ut, BB side i kontrollpult. Etter anvisning.

Sjøkasser for høysuksjon og lavsuksjon åpnes, rengjøres og kontrolleres for slitasjer/tæringer.

Dørkplater i maskinrom demonteres. Tanktopper og skutebunn rengjøres, skitt og løse gjenstander under dørker fjernes. Rengjørings- og spylevann tappes ned på «containere?», i dokken.

 

 

Montere støpsel for vinsj til heving/senking av gangvei på dekk.

MOB-båt-kran monteres.

HIAB-kran monteres? Utsettes til senere en gang.

Tredør fra bysse og ut til dekk skiftes.

Kontroll av vifteanlegg for Innredning. Rengjøring av viftekanaler, samt montere «clorius-ventil» på varmtvannsanlegg i vifterom,( for oppvarming av lufta). Rør og ventiler ned til kjelen kontrolleres/utbedres.

Kontroll av korrosjon i bunnplater propellerbrønner, SB og BB V.S.P. Det utføres tykkelsesmåling. Stoffes om nødvendig. Rapport leveres skipet.

Kontroll av aksial og radial bladklaringer, SB og BB V.S.P. Rapport leveres skipet.

Kontroll av sinkanoder, utvendig skrog.

Utvendig rengjøring av bunn og skrog.

Skrog utvendig males ihht spesifikasjon.

Skifte ut «Dekk»-fendere. Likt som på Rombak.

Anker og ankerkjetting tas ut for rengjøring behandling. Måles og merkes. Rapport leveres skipet.

Tykkelsesmåling av skrog, ihht Lloyds. Rapport leveres skipet.

Forepeak, Mellomstrøk og Toppstrøk legges.

Ferskvannstank nr. 6, senter, tømmes, kontrolleres og event. slammes. Fylles opp og tømmes 3. ganger etter en event. slamming.

Vindusvisker SB og BB side forut repareres/skiftes ut komplett.

Rorhusvinduer demonteres og rengjøres. Mye belegg mellom innvendig og utvendig glass.

Skade på skrog SB side akterut, repareres/utbedres.

Reparere dør/luftinntak til maskinrom. Hengslene bør skiftes.

MOB båt. Den bør allerhelst skiftes ut.

Lloyds bestilles til verkstedsoppholdet.

 

 

Dusjer og toaletter renoveres, med nye fliser på dørkene, nye toaletter med nye spyleventiler og vasker med nye batterier. I dusjrom, matros-seksjon og på vaskerom, skiftes også plater på skott. Vask og batteri skiftes på to lugarer i matros-seksjon. Etter anvisning om bord.

Belegg på reservelugar skiftes.

Defekt lås på skapdør i bysse, krane på vask, skiftes.

Montere resterende manuelle reguleringsventiler på radiatorer. (Finnes på lager om bord).